BDSwiss

General terms and conditions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS - BDS LTD

December 2020
Download the latest version of our
General Terms & Conditions BDS

GENERAL RISK DISCLOSURE - BDS LTD

May 2020
Download the latest version of our
General Risk Disclosure Statement

RAW ACCOUNTS TERMS AND CONDITIONS

May 2020

Please note that the Company has discontinued Raw subscription accounts as of 15.4.2020.

Download the latest version of our
Raw Account subscription T&C

PARTNER AGREEMENT - BDS LTD

October 2020
Download the latest version of our
Partner Agreement

MASTER IB APPENDIX - BDS LTD

July 2020
Download the latest version of our
Master IB Appendix

REFER A FRIEND TERMS AND CONDITIONS

December 2020
Download the latest version of our
Refer a Friend T&C

FIRST DEPOSIT BONUS CAMPAIGN

December 2020
Download the latest version of our
BDSwiss_Bonus_TC_BDS
Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.